Materiály

Climatizer plus – celulózová izolace

Climatizer plus je jedna z nejlepších možností, které si u nás můžete vybrat. Jde o foukanou izolaci, jejíž montáž je rychlá a snadná a která dokáže proniknout do všech skulinek a zajistit tak skutečně kvalitní izolaci. Climatizer plus doporučujeme pro všechny součásti stavby, ať už jde o zdivo, střechu, nebo stropy. Obsah boritých solí v izolaci pomáhá eliminovat hlodavce a hmyz, odolná je izolace také proti ohni, houbám a plísním, a kromě tepelné izolace poskytuje také vynikající zvukově izolační vlastnosti.

Technické parametry

 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,038 W/m.K (více informací)
 • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K (2x vyšší než minerální izolace nebo polystyren)
 • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
 • maximální teplota použití = 105oC

Climastone – minerální izolace

Minerální izolaci doporučujeme použít všude tam, kde potřebujete zvýšenou odolnost vůči požáru – třeba na protipožární stěny, nouzové a únikové východy apod. Jde o kvalitní, hydrofobizovanou izolaci se skvělými tepelně izolačními a především protipožárními vlastnostmi.

Technické parametry

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 – 0,041 W/m.K (dle objemové hmotnosti izolace)
 • objemová hmotnost izolace: 40 – 130 kg/m3 (dle použití)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
 • šíření plamene = 0,00 mm / min
 • třída sesednutí: S1 neměřitelné (≤ 1)
 • maximální teplota použití = 200oC
 • teplota tání minerálního vlákna: tt = 1000oC

Climaglass – Y – skelné vlákno

Izolaci ze skelného vlákna je možné využít takřka kdekoli – nejen pro izolaci zdiva, ale také pro izolaci střech, stropů a půd. Skelné vlákno Vám pomůže eliminovat průchody tepla stavbou, přitom ale zůstává dokonale propustné pro vodní páru a zabraňuje tak vzniku plísní ve stavbě. Díky jejím schopnostem zvukové izolace ji doporučujeme také na místa, kde se potřebujete zbavit přebytečného hluku.

Technické parametry

 • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K
 • objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 25 – 34 kg/m3
 • objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 25 – 60 kg/m3
 • reakce na oheň A1
 • index šíření plamene is = 0,00 mm/min
 • snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1,1

Climastyren – polystyrenové kuličky

Polystyren patří k nejpoužívanějším materiálům ve světě izolací, Climastyren se ale od ostatních liší. Díky hydrofobním vlastnostem jej doporučujeme především do vlhkých prostor, a to na kteroukoli část konstrukce (střecha, strop, podkroví, podlaha, stěny…).

Technické parametry

 • pěnový, nenasákavý polystyren s příměsí grafitu
 • speciální hydrofobizovaný výrobek, vhodný také do vlhkých prostor
 • vynikající tepelně izolační vlastnosti
 • použití pro zateplení podlahy nad zeminou, stropu, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • zrnitost čoček: 2 – 4 mm
 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,034 W / m . K
 • objemová hmotnost izolace: 11 – 14 kg / m3
 • faktor difúzního odporu: μ = 2 – 5 (difúzně otevřený materiál)
 • třída reakce na oheň: E (dle DIN EN 13501-1 odpovídá B2)
 • aplikace stroje KRENDL, X-FLOC
 • splňuje národní technické schválení DifBt – č. Z-23.12-1736 pro izolace vnějších obvodových dutých stěn (dutinová izolace)

Climawood – dřevovlákno

IJako přírodní a přirozeně recyklovatelný materiál má dřevo velkou přitažlivost. Izolace Climawood ale nabízí ještě mnohem víc než to: především velmi dlouhou životnost i kvalitní tepelně izolační vlastnosti. Jde o izolaci, která kromě tepla nepropustí ani hluk a která se vejde kamkoli, takže dokonale vyplní každý volný prostor. V izolaci najdete také přísady chránící izolaci proti hmyzu, hlodavcům a plísním.

Technické parametry

 • velmi dobrá tepelná izolace a akumulace tepla
 • vynikající ochrana před teplem v letním období
 • mimořádně difúzně otevřená izolace k vytvoření zdravého klimatu v místnosti
 • trvalá odolnost vůči slehnutí díky dlouhým vláknům
 • zpracování bez zbytků
 • čistá vlákna z borového dřeva s možností recyklace
 • optimální ochrana proti hluku v kombinaci s dřevovláknitými deskami