Konstrukční řešení

Zateplení vodorovných ploch

Technické parametry

 • objemová hmotnost izolace od 27 do 40 kg / m3
 • technologie bez odpadu / odřezků
 • není narušen chod domácnosti / organizace
 • jeden z nejrychlejších a nejspolehlivějších způsobů zateplení stropních konstrukcí – 100% eliminace chyb v detailech
 • materiál je za pomoci aplikačního stroje nanášen do stávající stropní konstrukce nebo je aplikován tzv. volným foukáním v případě, že půdní prostor nebude pochozí

 Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětraných střech s izolací Climatizer Plus®

 • objemová hmotnost izolace od 30 do 45 kg/m3
 • nižší cenové náklady a větší bezpečnost z hlediska stavební fyziky oproti přeměně větrané dvouplášťové střechy na nevětranou střechu jednoplášťovou
 • zvýšení komfortu pobytu v budově v letním i zimním období oproti konvenčním izolačním materiálům – vysoká měrná tepelná kapacita izolace
 • odpadá rozebrání horního pláště
 • izolace Climatizer Plus® je aplikována do střešního mezipláště
 • dokonalé provedení bez ohledu na členitost prostoru
 • dokonalé odvětrání střešního prostoru s pomocí tzv. aktivních hlavic a větracích komínků

Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou objemového plnění

 • objemová hmotnost izolace dle sklonu od 35 do 65 kg / m3
 • s pomocí speciálních aplikačních koncovek X-JET vhodné i pro subtilní konstrukce
 • dokonalé vyplnění konstrukcí bez tepelných mostů bez ohledu na členitost
 • zlepšení akustiky izolovaných prostor
 • nevznikají odřezky
 • není nutná složitá demontáž konstrukce
 • vysoká rychlost aplikace

Nástřik izolace Climatizer Plus® do stavebních konstrukcí

 • možnost použití v exteriéru (například nástřik izolace na fasádu dokonale bez tepelných mostů až do tloušťky 15 cm)
 • použití také v interiéru (tepelné, akustické, proti-kondenzační a designové nástřiky)
 • pro nástřiky v interiéru nabídka celé škály barevných variant
 • vhodné také pro historické objekty